ลงประกาศ ลงโฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี
สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ! | ลงประกาศฟรี
หน้าแรก ลงประกาศฟรี หมวดหมู่สินค้าทั้งหมด สมัครสมาชิก ลงโฆษณา เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
ค้นหาอะไร :
Custom Search

งาน หางาน สมัครงาน

 • งานประจำ
 • งานราชการ
 • งานพิเศษ
 • รายได้เสริม
 • Part Time
 • คนหางาน
 • Resume
 • อื่นๆ
 • ประกันสังคมย้ำ นายจ้างจ่ายเงินสมทบตรงเวลา ผู้ประกันตนได้รับสิทธิรวดเร็ว

 • 1 บาท
 • ดูผ่านมือถือ
  ประกันสังคม
  • หมายเลข ID : 0031281
  • คุณ : สำนักงานประกันสังคม
  • เบอร์มือถือ : 0268245580
  ลงประกาศโดยคุณ : สำนักงานประกันสังคม
  ที่อยู่ติดต่อ : thailand bangkok
  ประกันสังคม
  รายละเอียดประกาศ
  ประกันสังคมย้ำ นายจ้างจ่ายเงินสมทบตรงเวลา ผู้ประกันตนได้รับสิทธิรวดเร็ว

  ระบบประกันสังคม ช่วยสร้างหลักประกันและให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในกรณีต่างๆ นายจ้างมีหน้าที่ในการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตามกฎหมาย ทั้งในส่วนที่หักจากค่าจ้างของลูกจ้างและส่วนที่นายจ้างสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เงินสมทบ คือเงินที่นายจ้าง ลูกจ้างจะต้องนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน โดยคำนวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ จากฐานค่าจ้างรายเดือนต่ำสุดเดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดเดือนละ 15,000 บาท โดยคูณกับอัตราเงินสมทบที่ต้องนำส่ง หากนำส่งเงินสมทบไม่ทันภายในกำหนด หรือส่งไม่ครบจำนวน นายจ้างจะต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน ของจำนวนเงินที่ไม่ได้ส่ง หรือจำนวนเงินที่ขาดอยู่

  สำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มช่องทางการจ่ายเงินสมทบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นายจ้าง ตามกฎหมายประกันสังคม นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างพร้อมกับขึ้นทะเบียนลูกจ้าง เป็นผู้ประกันตน ภายใน 30 วัน และเมื่อมีการรับลูกจ้างใหม่เพิ่มขึ้นต้องแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่รับลูกจ้างเข้าทำงาน เช่นกัน นายจ้างจะต้องหักเงินสมทบในส่วนของลูกจ้างทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้างและนำส่งเงินสมทบส่วนของนายจ้างเป็นจำนวนเท่ากับลูกจ้างทั้งหมดถูกหักรวมกัน พร้อมจัดทำเอกสารตามแบบ สปส. 1-10 (ส่วนที่ 1) และ สปส. 1-10 (ส่วนที่ 2)โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนถูกต้อง หรือนำส่งเงินสมทบด้วยสื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ส่งทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th โดยนำส่งสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา หรือทางไปรษณีย์ เป็นเงินสดหรือเช็ค ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หรือชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือชำระเงินสมทบด้วยระบบ e-payment ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารซิตี้แบงค์ จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซูมิโตโมมิตซุย คอร์ปอเรชั่น จำกัด และธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด

  นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบภายในระยะเวลาที่กำหนด การที่นายจ้างหลงลืมหรือมีเจตนาจะหลีกเลี่ยงฝ่าฝืนหน้าที่จะมีความผิดตามกฎหมายกำหนด เช่น กรณีนายจ้างกรอกแบบแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส.1-10) ไม่ถูกต้องครบถ้วน พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้นายจ้างกรอกแบบรายการดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วน หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามมีความผิดฐานขัดคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  ดังนั้นแนะนำให้นายจ้างชำระเงินสมทบให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกำหนดระยะเวลา จะช่วยให้ลูกจ้างผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ตามสิทธิ และไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา หรือโทรสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th
  ประกาศอื่นๆ ของผู้ขาย
  พื้นที่โฆษณา
  สนใจตำแหน่งนี้ 087-8872192
  หน้าแรก | หมวดหมู่สินค้า | ลงประกาศฟรี | ลงโฆษณา | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา
  bots SEO ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ Google เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เวลา 05.32 น. ลงประกาศขายบ้านฟรี เกมส์ ลงประกาศ ฟรีโฆษณา
  สงวนสิขสิทธิ์ © 2553 โพสต์ฟรีSEO|โพสต์ฟรี | free SEO | PostfreeSEO.com